Logo

konsultacje - PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE
NAUCZYCIELE KONSULTANCI:

Kierownik: Grzegorz Nazaruk – zarządzanie oświatą i nadzór pedagogiczny
Danuta Frankowska - kadra kierownicza, bezpieczeństwo w szkole - przepisy prawa
Ilona Zduńczuk – informacja pedagogiczna, biblioteki szkolne, awans zawodowy nauczycieli
Jan Szczepańczyk - pomiar dydaktyczny, ocenianie